• SUSISIEKITE
  • Tarptautinis centrinis biuras Danijoje
  • Prancūzija
  • Jungtinė Karalystė
  • Lietuva
  • Lenkija
  • Vietnamas

SUSISIEKITE

Siekdama būti pasirengusi nenumatytiems atvejams, „Espersen“ pasirinko tiek gamybos, tiek ne gamybos objektus turėti įvairiose pasaulio šalyse. Tai leidžia mums visada palaikyti ryšį su savo klientais ir, kas ne mažiau svarbu, užtikrinti greitą gaminių jiems tiekimą.

Labiausiai „Espersen“ yra susijusi su jūra ir žaliava, kurią mes gauname. Todėl sąmoningai pasirinkome, kad visi gamybos ir ne gamybos objektai būtų netoli jūros, kad galėtume visada būti šalia savo stichijos.

Savo veiklą pradėję Baltijos jūros regione ir įleidę tvirtas šaknis Skandinavijoje, didžiuojamės būdami šiuolaikiška įmone, kuri šiandien aptarnauja klientus visame pasaulyje ir kurios darbuotojams visas pasaulis yra darbo vieta ir tikslinė rinka.