• Išteklių naudojimas

Išteklių naudojimas

Gyvename įdomiu, bet sudėtingu laiku. Prognozuojama, kad pasaulio gyventojų skaičius iki 2100 m. pasieks 11 milijardų, ir nors ekspertai sutinka, kad planeta gali pagaminti pakankamai maisto, iššūkis yra užtikrinti, kad tai darytume tvariai ir nebrangiai. Pasaulio apsirūpinimas maistu ateityje nėra tiesiog didesnio maisto kiekio pagaminimas. Pigios naftos ir pigių medžiagų era baigiasi. Tai kartu su didėjančia ir besikeičiančia vartotojų paklausa reiškia, kad turime gaminti daugiau sunaudodami mažiau. Štai kodėl „Espersen“ tikslas yra atliekas, energijos ir vandens suvartojimą atskirti nuo gamybos apimties.

Tikslas: atsakingai naudoti išteklius, siekiant atliekas, vandens ir energijos suvartojimą atskirti nuo mūsų gamybos pėdsako.

Uždaviniai

  • Sumažinti „Espersen“ grupės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2011 m. lygio.

  • Atskirti energijos suvartojimą nuo pagaminto produkto kg.

  • Atskirti vandens suvartojimą nuo pagaminto produkto kg.

  • Nuo 2022 m. nebegeneruoti atliekų, kurias reikia palikti sąvartynuose.

  • Nuo 2022 m. 90 % skerdenos naudoti žmonių maistui.

Atsakingai naudojame išteklius, siekdami atliekas, vandens ir energijos vartojimą atskirti nuo mūsų gamybos pėdsako.