• J.P.A. fondas

J.P.A. fondas

Direktoriaus J.P.A. Espersen ir jo žmonos Dagny Espersen fondo tikslas – atsigręžti į vietos bendruomenes, kuriose veikia mūsų įmonė ir kurios prisidėjo prie jos augimo.

J.P.A. fondas kasmet paaukoja nuo 1,5 iki 2 milijonų DKK įvairioms labdaros organizacijoms Danijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse. Labdara skiriama pagal J.P.A. fondo aktą, kuriame nurodyti 5 pagrindiniai tikslai, kurie liko nepakitę nuo 1971 m., o būtent:

  • Tyrimai ir kova su tarša Daniją supančiuose vandenyse
  • Danijos Raudonasis kryžius, „DanChurchAid“ organizacija, nacionalinės asociacijos, kovojančios su ligomis ir įkurtos kitais panašiais tikslais
  • Maisto pramonės tyrimai
  • Skurstantys žvejai, jų našlės ir vaikai, taip pat labdaringi žvejybos organizacijų tikslai
  • Asmenys, kurie dėl ligos ar kitų nepelnytų priežasčių tapo nepasiturintys

„Espersen“ darbo viršūnę socialinės atsakomybės srityje įkūnija J.P.A. fondas