• Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

„Espersen“ įmonei socialinė atsakomybė yra neatskiriama mūsų verslo dalis, nes jaučiame didelį norą atsigręžti į bendruomenes, kuriose veikiame, ir prisidėti prie tolesnio jų vystymosi. Taigi, ĮSA ir „Espersen“ eina koja kojon, nes mes siekiame paskatinti realias, aktualias ir būtinas bendruomenės pastangas siekiant geresnės ir tvaresnės ateities.

Nuo XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio „Espersen“ į savo elgesio kodeksą įtraukė ir įmonės socialinę atsakomybę, sutelkdama dėmesį į prioritetus ir pabrėždama raktinius žodžius: atsakomybė, patikimumas ir efektyvumas.

Mūsų nuolatinės pastangos socialinės atsakomybės srityje pabrėžia mūsų gilų įsipareigojimą atsakingai, patikimai ir efektyviai elgtis visame pasaulyje.

Atsakomybė

Norime elgtis atsakingai ir laikytis visų įstatymų. Siekiame rasti tinkamą pusiausvyrą tarp žmogiškumo ir konkurencingumo, darbo ir šeimos gyvenimo bei subalansuotai naudoti gamtos išteklius.

Patikimumas

Siekiame nuolat gerinti darbo ir užimtumo sąlygas visiems darbuotojams; ne tik tiems, kurie dirba mums 100 % priklausančiose gamyklose, bet ir tiems, kurie dirba kitose gamyklose, kurių darbu naudojamės, taip pat ir subrangovų darbuotojams.

Efektyvumas

Norime būti pažangūs ir efektyvūs savo veikloje, sugebėti išlaikyti ir plėtoti patrauklias darbo vietas, išlaikyti ir pritraukti geriausius darbuotojus.

Darbo viršūnę socialinės atsakomybės srityje įkūnija direktoriaus J.P.A. Espersen ir jo žmonos Dagny Espersen fondas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti sveiką verslą ir remti įvairius humanitarinius tikslus. „Espersen“ įmonė priklauso J.P.A. fondui.