• Pozytywne połowy sieciowe

Pozytywne połowy sieciowe

Oczekuje się, że globalny popyt na białko wzrośnie o 80% do 2050 r., ze względu na wzrost populacji i zmieniające się wzorce konsumenckie. Uważamy, że owoce morza mają potencjał zaspokojonia światowego zapotrzebowania na białko, oszczędzając zasoby środowiska lądowego. Chociaż możliwość zwiększenia produkcji jest wspaniała, zdajemy sobie również sprawę z tego, że musimy pokonać wyzwania społeczne i środowiskowe. Aby to osiągnąć, uruchomiliśmy inicjatywę Net Positive Fishing.

Motyw: Chronić i trwale wykorzystywać oceany, morza i zasoby morskie jako ważne źródło zdrowej i niedrogiej żywności.

Cele:

  • Zidentyfikowanie i promowanie nowej technologii z ulepszoną obsługą ryb, selektywnością i zmniejszonym zużyciem energii oraz wpływem na środowisko.

  • Wykazanie że przemysł rybołówstwa morskiego może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu zdrowej diety w nadchodzących dziesięcioleciach w ramach dopuszczalnych limitów oddziaływania na środowisko i etykę.

Chronić i zrównoważenie wykorzystywać oceany, morza i zasoby morskie jako ważne źródło zdrowej i niedrogiej żywności.