• Integralność Łańcucha Dostaw

Integralność Łańcucha Dostaw

„Mówimy, co robimy i robimy to, co mówimy” to wartość z długą tradycją w Espersen. Dlatego naturalne jest, że konsolidujemy nasz program, tworząc nowy strumień roboczy zwany integralnością łańcucha dostaw, łączący portfel prac z zarządzania zasobami rybnymi i akwakultury. Robimy to, aby lepiej reagować na potrzebę ujednoliconego i przejrzystego podejścia do pozyskiwania surowców, niezależnie od tego, czy ryby pochodzą z oceanów czy gospodarstw.

Motyw: Bezpieczne śledzenie dostaw „pysznych owoców morza z pasją” z żywych zasobów rybnych i najlepszych praktyk akwakultury.

Cele:

  • Zapewnienie, że decyzje o zakupie opierają się na solidnych kryteriach zrównoważonego rozwoju i wdrażają systemy monitorowania wszystkich ryb (zarówno pochodzenia dzikiego i hodowlanego).

  • Wdrożenie elektronicznych systemów identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw, tak aby cały zapas można prześledzić aż do źródła.

Bezpieczne śledzenie dostaw „pysznych owoców morza z pasją” z żywych zasobów rybnych i najlepszych praktyk akwakultury.