• Ogólne zaangażowanie

Ogólne zaangażowanie

Żyjemy w czasach, gdy coraz więcej organizacji i liderów przyjmuje coraz większą odpowiedzialność za rozwój społeczeństwa. Obecnie projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) często stanowią naturalną część działań firm w celu pomocy w wyjaśnieniu podpisu korporacyjnego i w coraz większym stopniu sprawiają, że ten podpis ma sens dla nowej generacji pracowników.

Istnieje wiele powodów, dla których należy skupić się na zwiększonej trwałości - od tworzenia spójnego ogólnego projektu dla pracowników po szerszą perspektywę, w której nie chodzi już o to, czy tworzyć projekty CSR, ale jak.

W Espersen uznajemy naszą rolę światowego lidera rynku w naszej branży jako okazję do sprostania globalnym wyzwaniom z wyraźnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Mamy możliwość wprowadzania pozytywnych zmian dzięki naszemu stałemu zaangażowaniu w pracowników, rybaków, partnerów i klientów.

W efekcie zbudowaliśmy zrównoważony rozwój w naszych działaniach biznesowych i realizujemy projekty na bieżąco. Jesteśmy dumni z tego, że produkty, które dostarczamy mamom, ojcom, dzieciom i dziadkom z całego świata niosą radość, jak również jesteśmy dumni z naszych licznych wysiłków, aby zarówno sformalizować, jak i zintensyfikować nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Oddani pracownicy mają kluczowe znaczenie dla Espersen, sprawijają, że firma działa odpowiedzialnie i terminowo, utrzymuje wysoki poziom wydajności we wszystkich procesach roboczych i konsekwentnie dostarcza naszym klientom produkty wysokiej jakości. W związku z tym ogólne zaangażowanie Espersen w stosunku do naszych pracowników jest ściśle powiązane z naszym nieustającym zobowiązaniem wobec naszych klientów i dostawców: Ciągle dostarczać produkty przyjazne dla środowiska i podejmować niezbędne kroki, aby pozostać w czołówce rynku, pomagając w ten sposób naszym klientom i dostawcom umacniać swoje pozycje.

Czy wiesz, że

Szacuje się, że 10-12% światowej populacji jest wspierane przez rybołówstwo i akwakulturę? To więcej ludzi niż razem w Stanach Zjednoczonych i Brazylii.