• Rahbek

Rahbek

Rahbekfisk dołączył do Espersen Group w 2009 r., a we wrześniu 2012 r. połączyły się A. Espersen A / S i Rahbekfisk A / S, przy czym A. Espersen A / S jest spółką trwającą.

Dziś Rahbek tworzy indywidualną markę w ramach Grupy Espersen. Nacisk kładziony jest na ambitny rozwój produktu, udoskonalenie i ogólny marketing marki Rahbek zarówno w stosunku do konsumentów, jak i renomowanych na całym świecie sieci detalicznych i firm.

Dodatkowe informacje i inspiracje na temat Rahbek można znaleźć na stronie www.rahbek.dk