• Bank zdjęć

Bank zdjęć

Wszystkie obrazy udostępnione przez Espersen za pośrednictwem naszego newsroomu podlegają warunkom praw autorskich. Pobierając materiały, uznaje się, że użytkownik zaakceptował następujące warunki dotyczące korzystania z naszych przedstawionych obrazów:

Zdjęcia i obrazy przeznaczone są wyłącznie do celów marketingowych i wspominania Espersen w artykułach o owocach morza i / lub ogólnym przemyśle owoców morza w gazetach, czasopismach i innych publikacjach i / lub witrynach internetowych, broszurach produktowych, reklamach i ulotkach itp. Nazwa firmy „Espersen” musi być dołączona do obrazu / zdjęcia, chyba że wcześniej uzgodniono to z Espersen.

Logo Espersen (przezroczysty PNG)

Logo Espersen (kolorowy TIFF)

Logo Espersen (szary TIFF)

Kolory Espersen