• Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialność Społeczna

Dla Espersen odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część naszej działalności, ponieważ odczuwamy silną potrzebę oddania społeczności, w których działamy, przyczyniając się do ich dalszego rozwoju. W związku z tym CSR i Espersen idą ze sobą w parze, ponieważ staramy się zapewnić rzeczywisty, odpowiedni i niezbędny wysiłek społeczności na rzecz osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Od połowy lat 90-tych Espersen określił naszą społeczną odpowiedzialność biznesu w kodeksie postępowania, koncentrując się na priorytetach i słowach kluczowych: Odpowiedzialność, niezawodność i wydajność.

Nasze ciągłe wysiłki w obszarze odpowiedzialności społecznej podkreślają nasze głębokie zaangażowanie w odpowiedzialne, niezawodne i skuteczne zachowanie korporacyjne na całym świecie:

Odpowiedzialność

Chcemy działać odpowiedzialnie i przestrzegać prawa we wszystkich sprawach. Staramy się znaleźć właściwą równowagę między ludzkością a konkurencyjnością, pracą i życiem rodzinnym oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Niezawodność

Staramy się stale poprawiać warunki pracy i zatrudnienia dla wszystkich pracowników; nie tych zatrudnionych w fabrykach będących w 100% naszą własnością, ale także dla pracowników w podległych fabrykach jak i dla pracowników podwykonawców.

Efektywność

Chcemy być innowacyjni i efektywni w sposobie działania, aby móc utrzymać i rozwijać nasze atrakcyjne miejsce pracy oraz utrzymywać i przyciągać najlepszych pracowników.

Szczyt pracy w obszarze odpowiedzialności społecznej uosabia Fundacja dyrektora J.P.A. Espersen i jego żony, pani Dagny Espersen, której głównym celem jest zapewnienie zdrowego biznesu, a także wspieranie różnych celów humanitarnych. Espersen jest własnością Fundacji J.P.A.