• Fundacja J.P.A.

Fundacja J.P.A.

Celem Fundacji dyrektora J.P.A. Espersen i jego żony, pani Dagny Espersen, jest pozytywne działanie na rzecz społeczności lokalnych, w których działa nasza firma, i które przyczyniły się do jej rozwoju.

Fundacja J.P.A. corocznie przekazuje od 1,5 do 2,0 mln DKK różnym organizacjom charytatywnym w Danii, Polsce, na Litwie i w innych częściach świata. Darowizny są dokonywane zgodnie z aktem Fundacji J.P.A. obejmującym 5 głównych celów, które pozostały niezmienione od 1971 roku. Są to:

  • Badania i zwalczanie zanieczyszczeń w wodach otaczających Danię
  • Duński Czerwony Krzyż, DanChurchAid, krajowe stowarzyszenia zwalczające choroby i inne podobne cele
  • Badania w przemyśle spożywczym
  • Rybacy w potrzebie, ich wdowy i dzieci, a także cele charytatywne w organizacjach rybackich
  • Osoby, które z powodu choroby lub innego niezasłużonego powodu stały się potrzebujące

Szczytowe osiągnięcie prac Espersena w obszarze odpowiedzialności społecznej uosabia Fundacja J.P.A/p>